Politika e privatësisë

Në Winches Club, accessible from https://winchesclub.com, një nga prioritetet tona kryesore është privatësia e vizitorëve tanë. Ky dokument i Politikës së Privatësisë përmban lloje të informacionit që mblidhen dhe regjistrohen nga Winches Club dhe si e përdorim atë.

Nëse keni pyetje shtesë ose kërkoni më shumë informacion në lidhje me Politikën tonë të Privatësisë, mos hezitoni te na kontaktoni.

Rregullorja e Përgjithshme e Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR)

Ne jemi një Kontrollues i të dhënave të informacionit tuaj.

Baza ligjore e Winches Club për mbledhjen dhe përdorimin e informacionit personal të përshkruar në këtë Politikë të Privatësisë varet nga Informacioni Personal që ne mbledhim dhe konteksti specifik në të cilin ne mbledhim informacionin:

Winches Club duhet të lidhë një kontratë me ju
Ju i keni dhënë leje Winches Club për ta bërë këtë
Përpunimi i informacionit tuaj personal është në interesa legjitime të Winches Club
Winches Club duhet të respektojë ligjin

Winches Club do të ruajë informacionin tuaj personal vetëm për aq kohë sa është e nevojshme për qëllimet e përcaktuara në këtë Politikë të Privatësisë. Ne do të ruajmë dhe përdorim informacionin tuaj në masën e nevojshme për të përmbushur detyrimet tona ligjore, zgjidh mosmarrëveshjet, dhe të zbatojmë politikat tona.

Nëse jeni banor i Zonës Ekonomike Evropiane (EEA), ju keni të drejta të caktuara për mbrojtjen e të dhënave. Nëse dëshironi të informoheni se çfarë informacioni personal mbajmë për ju dhe nëse dëshironi që ai të hiqet nga sistemet tona, ju lutem na kontaktoni.

Në rrethana të caktuara, ju keni të drejtat e mëposhtme për mbrojtjen e të dhënave:

E drejta për qasje, përditësoni ose fshini informacionin që kemi për ju.
E drejta e korrigjimit.
E drejta për të kundërshtuar.
E drejta e kufizimit.
E drejta për transportueshmëri të të dhënave
E drejta për të tërhequr pëlqimin
Dosjet e regjistrit

Winches Club ndjek një procedurë standarde të përdorimit të skedarëve log. Këto skedarë regjistrojnë vizitorët kur vizitojnë faqet e internetit. Të gjitha kompanitë pritëse e bëjnë këtë dhe një pjesë të shërbimeve pritëse’ analitikë. Informacioni i mbledhur nga skedarët e regjistrit përfshin protokollin e internetit (IP) adresat, lloji i shfletuesit, Ofruesi i shërbimit të Internetit (ISP), vula e datës dhe kohës, faqet referuese/dalëse, dhe ndoshta numrin e klikimeve. Këto nuk janë të lidhura me asnjë informacion që është personalisht i identifikueshëm. Qëllimi i informacionit është për të analizuar tendencat, administrimin e faqes, ndjekja e përdoruesve’ lëvizje në faqen e internetit, dhe mbledhjen e informacionit demografik.

Politikat e Privatësisë

Ju mund të konsultoheni me këtë listë për të gjetur Politikën e Privatësisë për secilin nga partnerët reklamues të Winches Club.

Serverët e reklamave të palëve të treta ose rrjetet e reklamave përdorin teknologji si cookie, JavaScript, ose Web Beacons që përdoren në reklamat dhe lidhjet e tyre përkatëse që shfaqen në Winches Club, të cilat u dërgohen drejtpërdrejt përdoruesve’ shfletues. Ata marrin automatikisht adresën tuaj IP kur kjo ndodh. Këto teknologji përdoren për të matur efektivitetin e fushatave të tyre reklamuese dhe/ose për të personalizuar përmbajtjen e reklamave që shihni në faqet e internetit që vizitoni.

Vini re se Winches Club nuk ka qasje ose kontroll mbi këto cookie që përdoren nga reklamuesit e palëve të treta.

Politikat e Privatësisë së Palëve të Treta

Politika e Privatësisë e Winches Club nuk zbatohet për reklamuesit ose faqet e internetit të tjera. Kështu, ne po ju këshillojmë që të konsultoheni me Politikat përkatëse të privatësisë të këtyre serverëve të reklamave të palëve të treta për informacion më të detajuar. Mund të përfshijë praktikat dhe udhëzimet e tyre se si të tërhiqen nga disa opsione.

Ju mund të zgjidhni të çaktivizoni cookie -t përmes opsioneve tuaja individuale të shfletuesit. Për të ditur informacion më të detajuar në lidhje me menaxhimin e cookies me shfletues të veçantë të internetit, mund të gjendet në shfletues’ faqet e internetit përkatëse.

Informacioni për fëmijët

Një pjesë tjetër e përparësisë sonë është shtimi i mbrojtjes për fëmijët gjatë përdorimit të internetit. Ne inkurajojmë prindërit dhe kujdestarët që të respektojnë, marrin pjesë në, dhe/ose monitorojnë dhe drejtojnë aktivitetin e tyre online.

Winches Club does not knowingly collect any Personal Identifiable Information from children under the age of 13. Nëse mendoni se fëmija juaj ka dhënë këtë lloj informacioni në faqen tonë të internetit, ne ju inkurajojmë fuqimisht të na kontaktoni menjëherë dhe ne do të bëjmë përpjekjet tona më të mira për të hequr menjëherë informacione të tilla nga regjistrimet tona.

Vetëm Politika e Privatësisë në internet

Politika jonë e privatësisë zbatohet vetëm për aktivitetet tona në internet dhe është e vlefshme për vizitorët në faqen tonë në lidhje me informacionin që ata ndanë dhe/ose mbledhin në Winches Club. Kjo politikë nuk është e zbatueshme për çdo informacion të mbledhur jashtë linje ose përmes kanaleve të ndryshme nga kjo faqe në internet.

Pëlqimi

Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju me këtë pajtoheni me Politikën tonë të Privatësisë dhe pajtoheni me kushtet e saj.