Privacybeleid

Bij Winches Club, Instagram Automatisering Nieuws:Instagram Automatisering Nieuws, een van onze belangrijkste prioriteiten is de privacy van onze bezoekers. Dit Privacybeleid-document bevat soorten informatie die wordt verzameld en vastgelegd door Winches Club en hoe we deze gebruiken.

Als u nog vragen heeft of meer informatie wenst over ons privacybeleid, Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Wij zijn een gegevensbeheerder van uw informatie.

De wettelijke basis van Winches Club voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke informatie beschreven in dit privacybeleid hangt af van de persoonlijke informatie die we verzamelen en de specifieke context waarin we de informatie verzamelen:

Winches Club moet een contract met u uitvoeren
U heeft Winches Club hiervoor toestemming gegeven
Het verwerken van uw persoonlijke gegevens is in het legitieme belang van Winches Club
Winches Club moet zich aan de wet houden

Winches Club bewaart uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid. We zullen uw gegevens bewaren en gebruiken voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen oplossen, en ons beleid afdwingen.

Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EEA), u hebt bepaalde rechten op gegevensbescherming. Als u op de hoogte wilt worden gehouden van welke persoonlijke informatie we over u hebben en als u wilt dat deze uit onze systemen wordt verwijderd, Gelieve ons te contacteren.

In bepaalde omstandigheden, u hebt de volgende gegevensbeschermingsrechten::

Het recht op toegang, bijwerken of verwijderen van de informatie die we over u hebben.
Het recht op rectificatie.
Het recht om bezwaar te maken.
Het recht op beperking.
Het recht op gegevensoverdraagbaarheid
Het recht om toestemming in te trekken
Logboek bestanden

Winches Club volgt een standaardprocedure voor het gebruik van logbestanden. Deze bestanden registreren bezoekers wanneer ze websites bezoeken. Alle hostingbedrijven doen dit en een deel van de hostingdiensten’ analyses. De informatie die door logbestanden wordt verzameld, omvat internetprotocol (IK P) adressen, browsertype, Internetprovider (ISP), datum- en tijdstempel, pagina's verwijzen/verlaten, en eventueel het aantal klikken. Deze zijn niet gekoppeld aan informatie die persoonlijk identificeerbaar is. Het doel van de informatie is voor het analyseren van trends, de site beheren, gebruikers volgen’ beweging op de website, en het verzamelen van demografische informatie.

Privacy beleid

U kunt deze lijst raadplegen om het privacybeleid te vinden voor elk van de advertentiepartners van Winches Club.

Advertentieservers of advertentienetwerken van derden gebruiken technologieën zoals cookies, JavaScript, of webbakens die worden gebruikt in hun respectievelijke advertenties en links die verschijnen op Winches Club, die rechtstreeks naar gebruikers worden verzonden’ browser. Ze ontvangen automatisch uw IP-adres wanneer dit gebeurt. Deze technologieën worden gebruikt om de effectiviteit van hun advertentiecampagnes te meten en/of om de advertentie-inhoud die u ziet op websites die u bezoekt te personaliseren.

Merk op dat Winches Club geen toegang heeft tot of controle heeft over deze cookies die worden gebruikt door externe adverteerders.

Privacybeleid van derden

Het privacybeleid van Winches Club is niet van toepassing op andere adverteerders of websites. Dus, we adviseren u om het respectieve privacybeleid van deze externe advertentieservers te raadplegen voor meer gedetailleerde informatie. Het kan hun praktijken en instructies bevatten over hoe u zich kunt afmelden voor bepaalde opties.

U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen via uw individuele browseropties. Voor meer gedetailleerde informatie over cookiebeheer met specifieke webbrowsers, het is te vinden in de browsers’ respectievelijke websites.

Informatie voor kinderen

Een ander onderdeel van onze prioriteit is het toevoegen van bescherming voor kinderen tijdens het gebruik van internet. We moedigen ouders en voogden aan om te observeren, meedoen aan, en/of monitor en begeleid hun online activiteiten.

Instagram Automatisering Nieuws. Als u denkt dat uw kind dit soort informatie op onze website heeft verstrekt, we raden u ten zeerste aan om onmiddellijk contact met ons op te nemen en we zullen ons best doen om dergelijke informatie onmiddellijk uit onze administratie te verwijderen.

Alleen online privacybeleid

Ons privacybeleid is alleen van toepassing op onze online activiteiten en is geldig voor bezoekers van onze website met betrekking tot de informatie die ze hebben gedeeld en/of verzameld in Winches Club. Dit beleid is niet van toepassing op informatie die offline of via andere kanalen dan deze website wordt verzameld.

Toestemming

Door gebruik te maken van onze website, u stemt hierbij in met ons privacybeleid en gaat akkoord met de voorwaarden ervan.