Sut i Wneud Arian ar Instagram Heb Ddilynwyr 2021 : 9 Ffordd o wneud

Mae Instagram wedi gwneud y broses o wneud arian ar-lein yn hawdd i unrhyw un. Felly, mae gwneud arian ar Instagram heb lawer neu ddim dilynwyr yn bosibilrwydd go iawn. Vous n’avez pas besoin de 10 000 followers Instagram pour gagner de l’argent. Même 200 à 1 000 followers sont fantastiques, mais une approche plus rapide avec 10 000 followers est préférable.

Efallai eich bod yn pendroni : “Ydy Instagram yn talu i mi gael dilynwyr?” Neu os cewch eich talu am hoffi lluniau Instagram. Byddwn yn symud ymlaen gam wrth gam.

Byddwn yn dangos i chi sut i wneud arian ar Instagram heb fawr o ddilynwyr yn yr erthygl hon., ainsi qu’une méthode plus rapide après avoir atteint le seuil des 10 000 followers.

Eithr, byddwch yn dysgu ffyrdd ymarferol o wneud arian ar Instagram a cynyddu eich nifer o ddilynwyr Instagram yn gyflym yn organig.

Faint o ddilynwyr Instagram sydd eu hangen i wneud arian?

Mewn gair, vous n’avez pas besoin de 1 000 ou 10 000 followers Instagram pour gagner de l’argent.

Il est également indispensable d’éviter de concentrer vos efforts et votre temps sur l’obtention de vos premiers 20 000 dollars pour monétiser votre Instagram. Y swm y gallwch chi ei gyrraedd a'r hyder rydych chi wedi'i adeiladu dros amser yw'r hyn sy'n gwneud y gwahaniaeth.

Même si vous n’avez que 10 000 followers, mae'n debyg y bydd gennych gyrhaeddiad mawr. Si vous regardez de près les pages qui comptent environ 100 000 followers, vous serez peut-être surpris de constater que la portée de leur page n’est que de 0,50 % environ, ce qui implique que sur 100 000 individus, seuls 500 sont susceptibles de voir votre message.

Sut I Wneud Arian Ar Instagram Heb Gael Llawer O Ddilynwyr?

Instagram yw un o'r ffyrdd hawsaf o wneud arian ar-lein heb wario dime. Mae'r cymhwysiad rhad ac am ddim hwn yn caniatáu ichi drosi'ch dilynwyr yn arian.

Gwneud Arian ar Instagram

Voici les 9 façons de gagner de l’argent sur Instagram si vous avez peu ou pas de followers.

1. Taenwch y Gair ar Dolenni Cyswllt

Gwneud arian gyda marchnata cysylltiedig, yn gyntaf rhaid i chi ymuno â rhaglenni cysylltiedig sy'n talu'n uchel fel y gallwch arddangos dolenni cyswllt ar eich Instagram ac ennill canran ar bryniannau.

2. Cynhyrchion Ffisegol a Digidol y Farchnad

Y blynyddoedd diwethaf hyn, Mae Instagram wedi dod yn gynhyrchydd incwm gwych ar gyfer busnesau e-fasnach. Wrth i gwsmeriaid ddefnyddio Instagram i ddarganfod a phrynu cynhyrchion, fe wnaethant gyflwyno nodweddion ychwanegol ar gyfer cyfrifon masnachol, fel y ddesg dalu mewn-app, botwm y siop, tagiau cynnyrch a sticeri y gellir eu defnyddio yn y siop i hwyluso'r broses brynu.

3. Dosbarthu Erthyglau a Noddir

Tostiwr Cymdeithasol Selon, mae marchnata dylanwadwyr yn ffynnu : 92 % des gens font confiance aux recommandations de bouche à oreille, 76 % des gens disent qu’ils sont plus susceptibles de faire confiance au contenu partagé par des personnes ordinaires que par des marques, et 82 % des clients veulent obtenir des recommandations de leurs amis avant de prendre une décision d’achat.

4. Dewch yn Llysgennad Brand

Os ydych chi'n ddylanwadwr llwyddiannus, efallai y gallwch ddod yn llysgennad brand. Mae hyn yn gyffredin pan fydd busnes eisiau meithrin perthynas gref â chi yn ogystal â chynhyrchu swm penodol o eitemau dros gyfnod o amser., efallai am byth.

5. Datblygu Cynnwys Gweledol ar Werth

Nid yw'n gyfrinach bod Instagram yn blatfform gweledol : 100 millions de photos et de vidéos sont téléchargées chaque jour. Fodd bynnag, nid yw llwytho lluniau proffesiynol rhy gaboledig o'u cynhyrchion yn ddigon i gwmnïau sefyll allan.

6. Darparu Gwasanaethau Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol

Nid yw'n gyfrinach bod gan Instagram botensial gwerthu enfawr, dyma'r rheswm pam mae nifer cynyddol o gwmnïau yn ei ddefnyddio i hyrwyddo eu cynhyrchion, cysylltu â'u cynulleidfa darged a chynyddu eu gwerthiant. Business Instagram affirme compter plus de 25 millions d’entreprises et 2 millions de spécialistes du marketing.

7. Creu Capsiynau Caeedig ar gyfer Hysbysebion

Wedi mynd yw'r dyddiau pan mai dim ond cwmnïau mawr a allai fforddio marchnata Instagram.. Heddiw, mae busnesau o bob maint eisiau hyrwyddo eu cynhyrchion a'u gwasanaethau ar y platfform hwn, et 92 % des petites entreprises prévoient d’accroître leurs investissements dans le marketing des médias sociaux.

8. Creu Hidlau a Masgiau ar gyfer Straeon Instagram

Bob dydd, près de 500 millions de personnes consultent ou réalisent des Stories Instagram. Mae pobl yn wirioneddol ddiddorol gan mai dim ond am gyfnod cyfyngedig y mae'r math hwn o gynnwys ar gael, ac mae hyn yn cynnig cyfleoedd ychwanegol i gwmnïau ymgysylltu â'u cynulleidfa darged.

9. Arddangos Eich Gwasanaethau Llawrydd

Rydych chi'n cynnig gwasanaethau llawrydd fel ysgrifennu, ffotograffiaeth, glanhau cartref neu hyd yn oed ofal anifeiliaid anwes ? Denu cwsmeriaid, gallwch hefyd hyrwyddo'ch doniau a'ch gwasanaethau ar Instagram. Y nod yma yw denu darpar gleientiaid yn syml trwy ddangos eich gwaith yn y lluniau rydych chi'n eu postio'n gyson ar gyfryngau cymdeithasol.. Os ydych chi'n ffotograffydd, postiwch rai o'ch lluniau gorau a harddaf, a gwneud eich proffil yn lle croesawgar.

Mwyaf poblogaidd

Mae HyperIBF yn llawer mwy na bot Instagram yn unigStrategaethau ac Awgrymiadau Twf Gorau Instagram 2021
Mae HyperIBF yn llawer mwy na bot Instagram yn unigPam ydw i'n colli dilynwyr Instagram : Mae HyperIBF yn llawer mwy na bot Instagram yn unig