Sut i Lawrlwytho Fideos Instagram i'ch iPhone : Mae HyperIBF yn llawer mwy na bot Instagram yn unig

O ran postio fideos ar Instagram, mae gennych rai opsiynau. Gallwch chi ategu'ch pwynt trwy ddefnyddio ffilmiau saethu sengl neu straeon byrion.. Eithr, gallwch ddefnyddio dilyniannau o gyfrifon wedi'u hailddefnyddio. Mae yna lawer o ffyrdd i lawrlwytho fideo Instagram i'ch dyfais symudol.

Gellir lawrlwytho ac arbed postiadau fideo Instagram yn uniongyrchol o'r platfform cyfryngau cymdeithasol. Nid yw opsiwn tri dot Instagram ar gael bellach i arbed postiadau fideo i'ch llyfrgell ddelweddau. Tynnwch lun ohoni, ei recordio fel fideo neu ei gadw gan ddefnyddio meddalwedd trydydd parti i'w ategu.

Gallwch chi lawrlwytho fideos a delweddau Instagram os oes gennych chi iPhone neu iPad, ond nid y ffordd arall. Gellir storio delweddau a fideos Instagram mewn tair ffordd wahanol ar eich iPhone, mae pob un ohonynt yn defnyddio system weithredu iOS.

Er gwaethaf y cyfyngiad hwn, gallwch barhau i ddefnyddio'ch iPhone i weld fideos a delweddau Instagram. Ymhellach yn y swydd hon, Byddaf yn dysgu mwy am y gwahanol ddulliau o storio fideos a lluniau Instagram ar eich iPhone.

1. Diolch i Lawrlwytho Instagram, Cadwch Fideos a Lluniau Instagram i'ch ffôn clyfar neu'ch cyfrifiadur.

Y ffordd gyflymaf a hawsaf i arbed lluniau Instagram yw defnyddio dadlwythwr lluniau Instagram. Diolch i'r nifer fawr o gymwysiadau sydd ar gael ar yr App Store, ni fu erioed yn haws arbed lluniau a fideos Instagram i'ch ffôn. Mae'n hawdd lawrlwytho lluniau a fideos Instagram i'ch ffôn. Eithr, mae defnyddio llawer ohonynt yn hollol rhad ac am ddim. Eithr, mae llawer o'r apiau hyn yn cynnwys pryniannau mewn-app, marchnata gormodol a phrofiad defnyddiwr greddfol.

Nid ydych chi ar eich pen eich hun os nad ydych chi'n gwybod sut i lawrlwytho cynnwys Instagram. Credwch neu beidio, Rydyn ni yma i'ch helpu chi. Rhestrir y lawrlwythwyr fideo a lluniau Instagram gorau isod.

Sut i Lawrlwytho Fideos Instagram i'ch iPhone : Mae HyperIBF yn llawer mwy na bot Instagram yn unig

i. Repost

\Téléchargez des images et des vidéos Instagram pour les retweeter. Mae Repost yn ap uwchlwytho lluniau a fideo poblogaidd Instagram sy'n ei gwneud hi'n hawdd rhannu delweddau a fideos. Oherwydd dyluniad hawdd ei ddefnyddio yr ap, mae pawb sy'n ei ddefnyddio yn hoffi syrffio.

ii. Instant Save

Gwneud copi wrth gefn ar unwaith, cyfeirir atynt yn aml gan swyddogaeth o'r un enw, yn caniatáu ichi arbed lluniau a fideos Instagram yn uniongyrchol i'ch oriel ffôn heb agor yr ap. I uwchlwytho llun neu fideo, dim ond copïo a gludo'r URL i mewn i far URL y cais.

iii. FastSave

Mae FastSave yn ap storio Instagram poblogaidd sy'n gweithio ar ddyfeisiau symudol a byrddau gwaith. Hyd yn oed os nad yw ffôn y defnyddiwr wedi'i gysylltu â'r Rhyngrwyd, bydd yn dal i allu gweld a lawrlwytho lluniau Instagram.

iv. Reposter Saver

Mae Saver Reposter yn symleiddio'r broses o arbed ac ail-bostio lluniau Instagram. Cyn y gallwch chi rannu'ch lluniau a'ch fideos ag eraill, yn gyntaf rhaid i chi eu cadw yng nghamera eich dyfais.

2. Mae'r App Shortcuts yn Caniatáu i Chi Lawrlwytho Delweddau O Instagram

Mae Shortcuts yn caniatáu ichi storio lluniau a fideos Instagram ar eich ffôn clyfar a'u cyrchu yn nes ymlaen gan ddefnyddio'r app Shortcuts. Mewn byd delfrydol, ni fyddai unrhyw ddewis arall ond defnyddio meddalwedd arbenigol.

Dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin i osod y llwybr byr lawrlwytho Instagram ar eich iPhone.

i. I gyrchu'r fwydlen ar ôl tynnu llun neu recordio fideo, pwyswch y symbol ” … ” yng nghornel dde uchaf y llun neu'r fideo. Ensuite, gallwch ddewis ble i'w gadw.

ii. Gellir gweld llwybrau byr lawrlwytho Instagram ar waelod eich proffil, ychydig yn is na'r ardal opsiynau rhannu.

iii. Pan ddefnyddiwch y llwybr byr am y tro cyntaf, fe'ch anogir i ganiatáu mynediad i'r rhyngrwyd a'ch casgliad lluniau. Peidiwch byth â rhoi eich diogelwch mewn perygl trwy fethu â gwirio popeth cyn ymrwymo. Ar ôl gorffen y llun neu'r fideo, fe'i cedwir fel delwedd ddigidol yn yr oriel luniau ar ddyfais storio eich iPhone.

3. Gallwch Chi gyrchu Cynnwys Instagram yn Hawdd O'r Tu Mewn i'r Ap Gan ddefnyddio Mods Jailbreak.

Mae Cydia yn siop apiau iPhone jailbroken sy'n gadael i chi arbed lluniau a fideos Instagram heb fod angen defnyddio'r app Instagram. Ymhlith y nifer o atebion amgen sydd ar gael, gallwch ddefnyddio Instagram ++ neu InstaTools.

Mwyaf poblogaidd