Sut i Gael Mwy o Ddilynwyr ar Daflen Dwyllo Instagram : #Canllaw n°1

Mae Instagram wedi bod yn un o'r sianelau mwyaf strategol a hawdd ei defnyddio ar gyfer marchnata a hyrwyddo busnesau, brandiau a chynhyrchion. Car, yn wahanol i wefannau cyfryngau cymdeithasol eraill, Nid oes angen i Instagram dalu am hysbysebion na dilynwyr er mwyn cynyddu eich ymgysylltiad.

Fodd bynnag, mae'n anodd ac yn llafurus hysbysebu a chael dilynwyr er mwyn cael cyfradd ymgysylltu eithriadol ar Instagram, ond gellir ei gwneud yn haws gyda chymorth dalen twyllo.

Dalen twyllo? Mae'n swnio'n ddiddorol, di? Yna, ydych chi'n gwybod taflenni twyllo Instagram? Ie ddim, yna byddwn yn egluro popeth i chi yn yr erthygl hon. Mae taflen twyllo Instagram yn rhestr o haciau, offer a chyfarwyddiadau y dylech eu dilyn i gael mwy o ddilynwyr.

Eithr, bydd taflen twyllo yn eich helpu chi cynyddu eich ymgysylltiad trwy gael yr offer angenrheidiol i gyflawni'r tasgau angenrheidiol. Felly rydych chi eisiau gwybod sut i gael mwy o ddilynwyr ar Instagram twyllo? wel, dyma beth y byddwn yn ei gwmpasu yma, felly cadwch draw.

Instagram

Sut i Gael Mwy o Ddilynwyr ar Instagram Cheat

Y bobl, mae cwmnïau neu frandiau yn defnyddio llawer o ddulliau a strategaethau i gynyddu eu dilynwyr Instagram, où certains d’entre eux gagnent environ 11 000+ followers Instagram pour 0 $ en quelques jours. Mae'r daflen twyllo Instagram hon yn debyg; mae hefyd yn ffordd i gynyddu eich dilynwyr.

Fodd bynnag, dim ond ychydig o bobl yn y maes marchnata sy'n gwybod y daflen twyllo Instagram hon. Felly, os ydych chi'n un o'r ychydig bobl hynny nad ydyn nhw'n gwybod y ddalen twyllo Instagram hon, ond rydych chi am ddatblygu eich platfform Instagram ac ennill mwy o ddilynwyr, wel, aros ac archwilio'r erthygl hon.

Yr erthygl hon yw'r unig ganllaw # 1 ar sut i gael mwy o dwyllo dilynwyr Instagram..

Sut i Gael Mwy o Ddilynwyr ar Instagram

Felly, trwy fynd i'r rhestr o sut i gael mwy o ddilynwyr ar Instagram twyllo, peidiwch ag anghofio rheoli'ch dilynwyr presennol ar ôl caffael sawl dilynwr.

Strategaeth Tanysgrifio Diweddaraf

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn meddwl bod y “tanysgrifiad-i- tanysgrifiad ” Mae Instagram yn ddiwerth ; felly dylech roi cynnig ar y strategaeth danysgrifio ddiweddar. Dyma lle byddwch chi'n dod o hyd i unrhyw un sydd â nifer fawr o ddilynwyr a lle byddwch chi'n dilyn y cyfrifon hynny., cyfrifon arbennig o enwog.

Awgrym arall o'r strategaeth danysgrifio ddiwethaf yw tanysgrifio i gyfrifon o'r gwymplen. Gallwch weld y cyfrifon hyn ar ôl dilyn dylanwadwr neu eiriolwr ar Instagram, felly yn fwy tebygol, tanysgrifio i gyfrifon sy'n cael eu gwirio.

Eithr, os ydych chi'n defnyddio'r dull hwn dro ar ôl tro, fe welwch eich tanysgrifwyr yn cynyddu wrth eich ochr chi. Fodd bynnag, byddwch yn ofalus i beidio â thanysgrifio i ormod o bobl ar Instagram, oherwydd gall y gweithgaredd hwn arwain at wahardd eich cyfrif. Trwy hynny, i'ch helpu chi, nous vous recommandons de ne suivre que 30 comptes par heure, oherwydd bydd hyn yn caniatáu ichi aros yn gynhyrchiol wrth osgoi cael eich gwahardd.

Defnyddiwch hashnodau Instagram

Mae defnyddio hashnodau ar Instagram yn un o'r ffactorau neu'r haciau mwyaf arwyddocaol a all eich helpu i gynyddu eich dilynwyr., ac o ran hashnodau Instagram, cofiwch fod cystadleuaeth yn hanfodol.

Eithr, nid yw'r darnia hwn yn well ar gyfer cyfrifon gyda nifer fach o ddilynwyr, felly ceisiwch wneud yr hac cyntaf yn gyntaf, ac os aiff yn dda, yna gallwch symud ymlaen i'r opsiwn hwn. Le nombre de followers suggéré avant d’utiliser les hashtags se situe entre 5 000 et 10 000.

Darnia Enw Defnyddiwr Instagram

Mae darnia Instagram gwych arall i gael mwy o ddilynwyr yn seiliedig ar eich enw Instagram neu'ch enw defnyddiwr. Dyma sy'n cadw pobl i ddod yn ôl i'ch proffil ar ôl peidio â'ch dilyn cyn gynted ag y byddan nhw'n gweld eich tudalen Instagram.. Rhan fwyaf o'r amser, ni fyddai platfform ac arbenigedd yn unig yn eich helpu i gasglu dilynwyr, oherwydd weithiau mae'n seiliedig ar eich enw defnyddiwr.

Cael enw defnyddiwr effeithiol ar Instagram i ddenu dilynwyr, ni ddylai fod gan eich enw defnyddiwr:

● Y cysylltnodau
● Y rhifau
● Marciau atalnodi
● Symbolau.

Gadewch i ni symud ymlaen at y tric hacio dilynwr Instagram hanfodol nesaf.!

Technegau Twf Dilynwr Instagram Tymor Hir

Nid yw'r strategaethau hyn ar gyfer datblygu eich cynulleidfa yn ddigonol ynddynt eu hunain ; mae angen strategaeth hirdymor arnoch hefyd i gadw'ch tanysgrifwyr. Trwy hynny, yn yr hac hwn, rydym wedi darparu dulliau i ennill a chadw'ch dilynwyr yn y tymor hir.

● Nodwch eich cynulleidfa ddelfrydol.
● Defnyddiwch gapsiynau hir.
● Defnyddiwch emojis.
● Postio fideos ychwanegol.
● Defnyddiwch hashnodau yn effeithiol.
● Parhau i rannu Straeon Instagram.
● Rhyngweithio â'ch dilynwyr.

Instagram yn dilyn

Mwyaf poblogaidd

Mae HyperIBF yn llawer mwy na bot Instagram yn unigSut i gael mwy o bobl yn hoffi ar Instagram : 15 Awgrym ac Apiau Gorau
Mae HyperIBF yn llawer mwy na bot Instagram yn unigStrategaethau ac Awgrymiadau Twf Gorau Instagram 2021