Sut i gael mwy o bobl yn hoffi ar Instagram : 15 Awgrym ac Apiau Gorau

Hoffi yw'r arian mwyaf gwerthfawr ar Instagram. Pan fydd eich post Instagram yn derbyn mwy o hoffterau, mae'n ymddangos yn uwch ym myd newyddion defnyddwyr. Trwy gynyddu nifer eich hoff bethau, rydych hefyd yn gwarantu mwy o welededd ar gyfer eich swyddi yn y dyfodol, oherwydd bod algorithm y platfform yn ceisio dangos mwy i bobl o'r hyn yr oedd ganddyn nhw ddiddordeb ynddo o'r blaen.

Rydyn ni wedi llunio'r canllaw hwn ar sut i gael Instagram i hoffi eich helpu chi i gael y buddion hyn..

Dyma bymtheg cynnig:

1. Dosbarthu Delweddau o Ansawdd Uchel

Dylai fynd heb ddweud, ond mae llawer o bobl yn tanamcangyfrif pwysigrwydd cael lluniau o ansawdd uchel. Ni chewch lawer o bobl yn hoffi os yw'ch llun yn graenog, pixelated neu'n rhy dywyll.

2. Creu Penawdau Diddorol

Os yw lawrlwytho lluniau o ansawdd uchel yn hanfodol, nid yw'n ddigon ; dylai eich disgrifiad hefyd fod yn ddiddorol, deniadol neu gyfoethog mewn gwerth ychwanegol.

3. Defnyddiwch Alwad i Weithredu

Ni fydd eich cynulleidfa yn gallu cynnig yr hyn rydych chi ei eisiau i chi os na fyddwch chi'n dweud wrthyn nhw beth rydych chi ei eisiau. Cynhwyswch alwad i weithredu ar ddiwedd eich pennawd i ofyn am Hoff. Bydd cais caredig syml yn debygol o gynyddu presenoldeb yn sylweddol..

4. Deall Eich Cynulleidfa

Rydych chi wedi'i glywed o'r blaen, a byddwch yn ei glywed eto. Mae angen i chi ymgyfarwyddo â'ch cynulleidfa darged.

5. Cynhwyswch Geolocation ar Bob Post

Pan fydd pobl yn gofyn sut i ddod yn hoff o Instagram, un o'r pethau cyntaf i'w wneud yw gweld a ydyn nhw'n defnyddio geotagio ar eu lluniau. Dyma'r testun “lleoliad” mae hynny'n ymddangos uwchben llun.

6. Bob dydd, rhowch Hoff a Sylw

Am wybod sut i ddod yn hoff o Instagram? Rhaid i chi eu darparu ! Mae Instagram yn stryd ddwy ffordd. Mae angen i chi dreulio amser yn rhyngweithio â phobl os ydych chi am wella'ch cyfranogiad.

Instagram Hoffi

7. Defnyddiwch y Hashtags Priodol

Am wybod sut i gael mwy o bobl yn hoffi ar Instagram ? Defnyddiwch yr hashnodau cywir ! Mae hyn yn hanfodol nid yn unig i roi hwb i'ch hoff bethau, ond hefyd ar gyfer eich strategaeth Instagram gyfan.

8. Annog eraill i “Tagger an Ami”

I gaffael mwy o bobl yn hoffi ar Instagram, dylai mwy o bobl weld eich lluniau. Defnyddiwch alwad syml i weithredu sy'n annog eich cynulleidfa i dagio ffrind yn eich post diwethaf i gynyddu faint o draffig i'ch bwyd anifeiliaid yn gyflym.

9. Defnyddiwch Straeon Instagram yn Rheolaidd

Straeon Instagram comptent 500 millions d’utilisateurs actifs quotidiens dans le monde en janvier de cette année, sy'n dangos bod y straeon yn rhy bwysig i gael eu hanwybyddu. Mae defnyddio Straeon nid yn unig yn caniatáu ichi gyrraedd cynulleidfa ehangach, ond gall hefyd yrru traffig i'ch swyddi diweddar a gwella'ch hoff bethau yn gyflym!

10. Hyrwyddo Eich Hoff Brand neu gynnal Sfs

Rydych chi wedi bod yn dilyn cyfrif penodol yn ddiweddar ? Gadewch iddyn nhw wybod trwy eu crybwyll yn eich erthyglau neu straeon. Bydd pawb sydd wedi'u tagio yn eich erthygl yn derbyn hysbysiad, ac mae bron yn sicr y byddant yn dod ar eich bwyd anifeiliaid ac yn rhoi rhai hoff bethau i chi.

11. Sôn am Gyfrifon eich Perthnasau yn eich Swyddi

Ymhob post rydych chi'n ei bostio, marcio'r bobl a'r cwmnïau dan sylw. Mae eu tagio yn eich pyst yn debyg i roi rant iddynt cyn belled â'u bod yn ymwybodol o'r cyfeirnod., sy'n dal sylw'r brand a'i gynulleidfa!

12. Trefnu cystadleuaeth

Nid hwyl i'ch cefnogwyr yn unig yw cynnal cystadleuaeth Instagram, ond gall hefyd roi hwb sylweddol i'ch hoff bethau a'ch tanysgrifiadau. Gall dweud wrth gyfranogwyr bod yn rhaid iddynt hoffi'ch eitem er mwyn cystadlu yn yr ornest eich helpu i gynyddu eich hoff bethau yn sylweddol..

13. Cael Hysbys ar Lwyfannau Eraill

Mae croes-hyrwyddo'ch deunydd yn enghraifft wych o sut i ennill mwy o bobl ar Instagram. Gan na fydd pob un o'ch cynulleidfa yn gweld eich postiadau Instagram yn gyson, mae angen i chi sicrhau bod eich deunydd Instagram ar gael i aelodau'ch cynulleidfa ar bob rhwydwaith cymdeithasol rydych chi'n ei ddefnyddio.

14. Cyhoeddi yn rheolaidd

Ni allwch ddisgwyl cael mwy o bobl os nad yw'ch cynulleidfa darged yn edrych ar eich erthyglau. Mae amserlen bostio reolaidd yn cadw'ch busnes ar frig meddyliau pobl, Sicrhewch eich bod mewn safle da ag algorithm Instagram a gall gynyddu eich hoff bethau o ffrâm i ffrâm yn ddramatig.

15. Hysbysebu â Thâl

Y peth olaf y gallwch chi ei wneud i gynyddu eich hoff Instagram yw ymgysylltu â dewisiadau hysbysebu taledig Instagram.. Yn fgeneral, rydym yn argymell defnyddio hysbysebu â thâl i yrru ymwelwyr i dudalen optio i mewn neu werthu am ddim, ond gall hysbysebion hefyd eich helpu i ennill mwy o bobl yn hoffi.

Les 4 Plus Grandes Applications pour Obtenir plus de J’aime sur Instagram

Fodd bynnag, ni fydd y syniadau hyn yn ddigon i'ch helpu chi i roi hwb i'ch hoff bethau ar Instagram. Gall defnyddio apiau eich helpu chi cael mwy o bobl yn hoffi ar Instagram. Efallai ei fod yn swnio mor rhyfedd â phrynu dilynwyr, ond mae hon yn sefyllfa hollol wahanol.

Cael mwy o bobl yn hoffi ar Instagram

1. Tyfu'n Gymdeithasol

Mae'n cynnwys yr holl nodweddion a galluoedd sydd eu hangen ar bobl sydd angen rheoli eu cyfrif Instagram.. Byddwch yn gallu diffinio proffiliau penodol i'w dilyn, yn ychwanegol at hoff awtomataidd. Mae Grow Social hefyd yn cynnwys llinell amser ar gyfer amserlennu Erthyglau a Straeon.

2. Like4Like

Like4Like yw un o'r apiau hawsaf i gael Hoffi. Mae'r feddalwedd hon yn gweithio trwy grwpio defnyddwyr gyda'i gilydd a'u gwneud yn debyg i gynnwys pobl eraill ; po fwyaf o negeseuon yr ydych yn eu hoffi, po fwyaf yr wyf yn caru yn ôl a gewch.

3. Likulator

Mae Likulator yn gweithio ychydig yn wahanol i apiau chwilio Jaime eraill. Mae'n gwneud y profiad yn fwy pleserus trwy eich gwobrwyo â darnau arian am hoffi swyddi pobl eraill a gwylio hysbysebion., y gallwch wedyn gyfnewid amdano “Rwy'n hoffi” a “tanysgrifiadau”. Mae'r meddalwedd hefyd yn cynnwys hashnodau i'ch helpu chi i ennill poblogrwydd.

4. Yn hoffi Hash

Yn hoffi Hash, ar y llaw arall, yn syml ac yn hawdd ei ddefnyddio. Fe'ch anogir i fewngofnodi, yna cyflwynir rhestr o bynciau i chi, lle gallwch chi ddewis yr hashnod rydych chi'n ei hoffi fwyaf. Ar ôl gwylio rhai hysbysebion, bydd yr ap yn cynnig cannoedd o bobl yn hoffi.

Mwyaf poblogaidd

Mae HyperIBF yn llawer mwy na bot Instagram yn unigAuto Fel Instagram: Bot Am Hoffi Awtomatig
Mae HyperIBF yn llawer mwy na bot Instagram yn unigSut i Gael Mwy o Ddilynwyr ar Daflen Dwyllo Instagram : #Canllaw n°1