DatgloiMoreYmgysylltu72890

Sut I Wybod Os Mae Rhywun Wedi'ch Blocio Ar Instagram

Mae gallu rhestru pobl benodol ar gyfryngau cymdeithasol yn hynod ddefnyddiol, ond gall fod yn rhwystredig os ydych chi ar ochr y derbynnydd a ddim yn deall pam na sut y digwyddodd.

Os ydych chi'n meddwl eich bod wedi cael eich rhwystro Instagram, Peidiwch â phoeni : nid chi yw'r person cyntaf i gael eich rhwystro ar gyfryngau cymdeithasol ac yn sicr nid chi fydd yr olaf.

Symudol Instagram

Mae yna sawl ffordd i ddweud a ydych chi wedi cael eich blocio ai peidio., felly peidiwch ag oedi cyn ymholi !

Dyma yn y bôn sut y gallwch chi ddweud a yw rhywun wedi rhwystro Instagram arnoch chi.:

 1. Dydych chi ddim yn gallu peidio â gweld y defnyddiwr pan fyddwch chi'n chwilio amdano
 2. Ni allwch eu gweld yn eich dilynwyr neu'r rhai sy'n eich dilyn chi
 3. Eu swyddi peidiwch ag ymddangos
 4. Dydych chi ddim yn gallu ddim yn gweld eu Straeon Instagram
 5. Hyd yn oed os anfonwch neges atynt, nhw ni fydd yn ei dderbyn ddim
 6. Maent ni fydd yn gweld nid eich swyddi
 7. Maent ni fydd yn gweld nid eich sylwadau ar swyddi eraill
 8. Mae eu Cyswllt yn diflannu (os ydych wedi cael unrhyw negeseuon blaenorol ganddynt)

Sut I Wybod Os Mae Rhywun Wedi'ch Blocio

Weithiau mae pobl yn dileu eu cyfrif yn unig, neu Instagram yn gwahardd cyfrifon. Pan fydd hyn yn digwydd, mae gan yr arwyddion uchod yr un nodweddion â phan mae rhywun yn eich blocio.

Dyma un ffordd yn unig i wneud yn siŵr, ac mae'n gweithio fel a ganlyn:

 • Dechrau trwy chwilio amdanynt o'ch cyfrif eich hun. Os na welwch chi nhw, efallai eu bod wedi newid eu henw defnyddiwr ; felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n edrych am enwau eraill hefyd.
 • Ensuite, gofynnwch i rywun a allwch ddefnyddio eu cyfrif i ddod o hyd i'r defnyddiwr, neu defnyddiwch gyfrif arall os oes gennych chi un.
 • Chwilio y cyfrif ac os yw'n ymddangos ar gyfrif y defnyddiwr arall, siawns ydych chi wedi cael eich rhwystro.

Beth alla i ei wneud os yw rhywun wedi fy rhwystro ar Instagram

Nid dyma'r unig ffordd i wybod a ydych chi wedi cael eich rhwystro mewn gwirionedd, ond rydym wedi darganfod mai dyma'r ffordd hawsaf a mwyaf dibynadwy.

Beth alla i ei wneud os yw rhywun wedi fy rhwystro ar Instagram

Yn anffodus, nid oes llawer i'w wneud yn y sefyllfa hon, oherwydd bod y system wedi'i chynllunio i amddiffyn defnyddwyr sy'n rhwystro eraill, ac yn gywir felly. Serch hynny, os credwch eich bod wedi cael eich blocio ar ddamwain, a bod hwn yn rhywun rydych chi'n ei adnabod, cysylltwch â platfform cyfryngau cymdeithasol arall a gofyn iddo amdano.

Weithiau, gallai fod yn gamgymeriad ac mae popeth yn iawn, gallant eich dadflocio ar eu hochr. Fodd bynnag, os oedd yn rhwystr go iawn, dyma'ch cyfle i unioni pethau a darganfod beth aeth o'i le. Cofiwch, os gwnaethoch gynhyrfu neu aflonyddu ar yr unigolyn hwnnw, mae ganddi bob hawl i wneud hyn ac mae'n debyg eich bod chi'n haeddu cael eich rhwystro.

Mwyaf poblogaidd

Mae HyperIBF yn llawer mwy na bot Instagram yn unig
Mae HyperIBF yn llawer mwy na bot Instagram yn unig