Mae HyperIBF yn llawer mwy na bot Instagram yn unig

Nid yw un cyfrif Instagram o reidrwydd yn ddigon i wneud y gwaith. Nawr mae'n haws nag erioed i reoli cyfrifon Instagram lluosog ar yr un pryd, rydych yn dechrau busnes, p'un a ydych chi'n cadw cyfrif ar gyfer eich gwaith neu ddim ond eisiau gofod pwrpasol i arddangos eich lluniau a chyfryngau eraill. Ond efallai eich bod chi'n pendroni: “Faint o gyfrifon Instagram y gallaf eu cael ?”. Yn yr erthygl hon, byddwn yn eich helpu i wybod yr ateb i'r cwestiwn hwn.

Beth sydd angen i chi ei gofio, yw bod yn rhaid i chi allgofnodi'n llwyr o un cyfrif Instagram cyn y gallwch chi fewngofnodi'n llwyr i un arall, hyd nes y bydd y newid hwn yn cael ei roi ar waith. Beth sy'n fwy, Mae Instagram nawr yn gadael ichi newid rhwng cyfrifon heb orfod allgofnodi o'ch cyfrif. Gall y dulliau a restrir isod eich helpu i reoli cyfrifon Instagram lluosog ar yr un pryd.

A Oes Terfyn I Nifer y Proffiliau Instagram Gall Person Gael?

Polisi Instagram yw cyfyngu ar nifer y cyfrifon y gall defnyddiwr eu cael i sicrhau bod y gwasanaeth yn ddiogel ac yn bleserus i bawb sy'n ymweld ag ef..

Mae cyfyngiadau ar nifer y cyfrifon Instagram y gallwch eu cael ar un ddyfais, ar faint o gyfrifon gallwch gofrestru gydag un cyfeiriad e-bost neu rif ffôn, a faint o gyfrifon Instagram y gallwch chi eu gweithredu o un cyfeiriad rhwydwaith / IP.

Beth yw'r nifer uchaf o gyfrifon Instagram y caniateir i mi eu cael??

Gydag un cyfeiriad e-bost, gall un defnyddiwr Instagram gael hyd at bum cyfrif Instagram, i gyd yn gysylltiedig â'r cyfeiriad e-bost hwn. Mae'n bosibl gweinyddu llawer o gyfrifon Instagram gan ddefnyddio meddalwedd trydydd parti fel Hootsuite a dirprwyo rheolaeth i aelodau eraill y tîm gan ddefnyddio meddalwedd trydydd parti.
Ystyriwch ddefnyddio gwahanol gyfeiriadau e-bost ar gyfer gwahanol gyfrifon er diogelwch. Mantais gwneud hyn yw os byddwch chi byth yn colli mynediad i'ch cyfrif e-bost (ac ni allwch adennill cyfrinair anghofiedig), ni chewch eich rhwystro rhag unrhyw gyfrifon Instagram rydych chi'n eu rheoli.

Cyfrifon Instagram

Beth Yw'r Ffordd Orau o Ddefnyddio App Instagram i Reoli Cyfrifon Instagram Lluosog?

Os ydych chi am greu cyfrif Instagram brand ar gyfer eich busnes ochr yn ychwanegol at eich cyfrif Instagram arferol a newid yn ôl ac ymlaen rhwng y ddau gyfrif yn hawdd, efallai y bydd yr app Instagram ei hun yn ddigonol ar gyfer yr hyn rydych chi'n edrych amdano.

Sut i Ychwanegu Cyfrifon Instagram Lluosog at Fy Mhroffil Trwy Iphone neu Ddychymyg Android?

I reoli cyfrifon Instagram lluosog o un lle, yn gyntaf mae angen i chi eu cysylltu i gyd â'r app Instagram ar eich ffôn.

1. Mewngofnodwch i'ch cyfrif Instagram i weld eich tudalen broffil.

2. I gael mynediad i'r ddewislen Gosodiadau, cliciwch ar y ddewislen hamburger.

3. I ychwanegu cyfrif newydd, defnyddiwch y botwm ychwanegu cyfrif.

4. Rhowch fanylion y cyfrifon rydych chi am eu cynnwys yn y rhestr.

5. I'ch cysylltu, defnyddiwch y botwm Mewngofnodi.

6. Dychwelwch i'r ddewislen Gosodiadau a dewiswch Sefydlu mewngofnodi amlgyfrif i'w gwneud hi'n haws cyrchu cyfrifon Instagram lluosog gydag un enw defnyddiwr a chyfrinair.

7. Dewiswch y cyfrif rydych chi am ei ddefnyddio i fewngofnodi i'ch holl gyfrifon o'r gwymplen. Cofiwch y bydd gan unrhyw un sydd â mynediad i'r cyfrif a ddewiswch hefyd fynediad i'r holl gyfrifon eraill sy'n gysylltiedig ag ef..

8. Mae'n hanfodol cwblhau camau 1 i 5 ar gyfer pob cyfrif ychwanegol yr hoffech ei greu. Dim ond pum cyfrif i gyd y cewch chi eu creu ar yr app Instagram.

Sut i Newid Rhwng Eich Proffiliau Instagram?

Nawr ein bod wedi ateb y cwestiwn “faint o gyfrifon instagram alla i eu cael ?”, gadewch i ni weld sut i newid rhwng eich cyfrifon yn hawdd. Byddwch yn gallu newid rhwng proffiliau Instagram heb fod angen allgofnodi ac yn ôl i mewn ar ôl creu llawer o gyfrifon ar y llwyfan cyfryngau cymdeithasol.

1. I gael mynediad i'ch tudalen proffil, cliciwch ar eich enw defnyddiwr yn y gornel chwith uchaf.

2. Gellir dod o hyd i'r cyfrif yr hoffech ei ddefnyddio trwy glicio arno. Bydd y cyfrif a ddewiswyd yn cael ei sefydlu.

3. Rydych chi'n rhydd i bostio, i wneud sylw, i hoffi a sgwrsio ag eraill ar y cyfrif hwn gymaint ag y dymunwch. Pan fyddwch chi'n barod i newid cyfrifon, mae'n rhaid i chi glicio eilwaith ar ein henw defnyddiwr i ddewis cyfrif defnyddiwr newydd.

Cofiwch y byddwch yn parhau i fod wedi mewngofnodi i'r cyfrif Instagram yr oeddech yn ei ddefnyddio o'r blaen. Cyn postio neu ymgysylltu â chynnwys newydd, gwirio dwbl bob amser eich bod yn gysylltiedig â'r eich cyfrif.

Mwyaf poblogaidd