DatgloiMoreYmgysylltu72890

Beth yw'r Instagram Bots gorau yn 2020 a sut i gadw'ch cyfrif yn ddiogel?

Bots Instagram (Bot IG) yn cael eu defnyddio i awtomeiddio gweithgaredd eich cyfrif, er enghraifft, cyfnewidiadau, sylwadau, negeseuon uniongyrchol, dilyniant, canslo dilyniant ac eraill.

Y nod yw cynyddu nifer eich dilynwyr a chreu dilynwyr go iawn, ac nid traffig ffug a chyfrifon ffug.

Gall bots Instagram gyflymu rheolaeth ddyddiol eich cyfrif a chynyddu nifer yr ymweliadau, dilynwyr a chlicio ar eich gwefan.

Mae'r fideo 20 munud isod yn esbonio'n fanwl sut i sefydlu bot Instagram i'ch helpu chi i dyfu eich cyfrifon Instagram..

Gall bots Instagram awtomeiddio llawer o dasgau – megis postio negeseuon i borthwyr Instagram yn seiliedig ar y nodau a'r canllawiau rydych chi'n eu nodi yn bot Instagram.

Mae hyn yn golygu y byddwch yn cynyddu gwelededd eich cyfrif oherwydd byddwch yn ymddangos yn amlach ar borthiant Instagram.. Wrth gwrs, bydd hyn yn caniatáu i bobl ddod o hyd i'ch cynnwys a'ch enw defnyddiwr, sgroliwch trwy'ch cyfrif a, os ydyn nhw'n hoffi'r hyn maen nhw'n ei weld, gallant eich dilyn.

Amddiffyn Eich Cyfrif Instagram

Bydd cyfrifon Instagram â chynnwys deniadol a thargedu awtomataidd cywir yn cynhyrchu gweithgaredd a rhyngweithiadau sy'n debygol o gael eu hystyried yn naturiol ac yn arwain at ymweliadau proffil go iawn.. Mae'n debyg y bydd hyn yn aros o dan radar unrhyw graffu gan Instagram..

I'r gwrthwyneb, cyfrif Instagram gyda chynnwys diflas ac amherthnasol, targedu a chyfluniad awtomataidd gwael, rhyngweithio â phobl sy'n gweld bod y gweithgaredd yn ffug neu'n sbam.

Mae pawb wedi ei brofi yn y gorffennol, o MDs awtomataidd amherthnasol i ddilynwyr ar hap mewn gwahanol gilfachau.
yn 2017, Mae Instagram wedi gofyn am gau sawl gwasanaeth, yn enwedig Instagress, ond mae yna ddewisiadau amgen.

Y prif bots Instagram

Rydym wedi rhoi cynnig arnynt i gyd a dangosir y canlyniadau isod:

Bot Instagram

dilynwr bot instagram
 • Prawf 24 awr am 0,99 EUR
 • Awtomeiddio dewis arddull stori
 • Diogelwch integredig a gosodiadau dirprwy ar gael
 • Gosodiadau a hidlo cyflymder amrywiol ar gael
Llid (Ingrammer gynt)

dilynwr bot instagram
 • Treial 2 wythnos ar gyfer 32 EUR
 • Awtomeiddio steil Hoffi / Dilyn / Stopio Dilyn
 • Nodweddion diogelwch safonol a dirprwy
 • Gosodiadau cyflymder sylfaenol a hidlo opsiynau
Instazood

dilynwr bot instagram
 • 3 diwrnod treial am ddim
 • Awtomeiddio Hoffi / dilyn / ddim dilyn / rhoi sylwadau mwyach
 • Opsiynau lleiafswm diogelwch a dim dirprwy
 • 3 gosodiad o gyflymder, hidlo a chyfyngu uwch
Instamb

dilynwr bot instagram
 • Treial 3 diwrnod am 1 EUR
 • Awtomeiddio Hoffi / dilyn / ddim dilyn / rhoi sylwadau mwyach
 • Diogelwch a chymorth gan dirprwy ar gael
 • Addasiad cyflymder a hidlo ar gael
Sensei Cymdeithasol

Sensei Cymdeithasol
 • Ymgynghoriad am ddim a 5 diwrnod treial am ddim
 • a Rheolwr cyfrif
 • Y cyfeiriad VPN / IP unigryw er diogelwch
 • Gosodiadau gweithgaredd cyflymder awtomatig
Cyfuno

Cyfuno
 • Mae'r cynllun o Mae'r cychwyn am ddim yn barhaol
 • Awtomeiddio Hoffi / rhoi sylwadau
 • Diogelwch canolig gyda'r dirprwy adeiledig
 • Addasiad cyflymder unigryw ar gyfer awtomeiddio
InstaBoss

InstaBoss
 • 3 diwrnod treial am ddim
 • Awtomeiddio Rwy'n hoffi / dilyn / ddim yn dilyn / rhoi sylwadau / gwylio straeon / repost / DM mwyach
 • Diogelwch integredig a dirprwyon pwrpasol
 • Addasiad cyflymder ar gael
Jarvee

Jarvee
 • 5 diwrnod treial am ddim
 • Awtomeiddio Hoffi / dilyn / ddim dilyn / rhoi sylwadau mwyach
 • Diogelwch integredig a gosodiadau dirprwy ar gael
 • Dim ond gosodiadau gorau posibl ar gael
Instavast

Instavast
 • 3 diwrnod treial am ddim
 • Awtomeiddio Rwy'n hoffi / dilyn / ddim yn dilyn / gwylio straeon mwyach
 • Diogelwch safonol gyda dirprwy adeiledig
 • 3 gosodiad cyflymder gyda hidlwyr craff
Ektora

Ektora
 • 3 diwrnod treial am ddim
 • Awtomeiddio Rwy'n hoffi / dilyn / ddim yn dilyn mwyach
 • Diogelwch a chymorth gan dirprwy ar gael
 • Na addasiad cyflymder

Beth yw'r weithdrefn i'w dilyn i'ch hysbysu o fodolaeth dilynwyr ffug?

Mae Instagram yn ceisio atal bots rhag defnyddio ychydig o dechnegau:

 • Hysbysiad “gwthio” yn eich hysbysu eu bod yn dileu negeseuon “inauthentiques” sydd wedi'u nodi a'u cynhyrchu gan gais trydydd parti. Nodir bod eich gwybodaeth gyfrif yn cael ei chyfaddawdu oherwydd ichi ei rhannu â thrydydd parti.
 • Mae Instagram yn darlledu'r hysbysiad hwn i annog cwsmeriaid i newid eu cyfrineiriau, beth sy'n eich datgysylltu o'r trydydd parti (bot Instagram)
 • Mae hysbysiad arall yn nodi eich bod yn defnyddio gwasanaeth sydd “yn eich helpu i ddod o hyd i ffrindiau a dilynwyr” a blociwch eich cyfrif yn ystod cyfnod penodol.
 • Am hynny, mae hyn yn aml oherwydd y ffaith eich bod yn defnyddio gwasanaeth awtomeiddio Instagram nad yw'n ddiogel neu eich bod yn awtomeiddio'ch hoff bethau neu'ch sylwadau mewn ffordd anamserol. Mae'r sylwadau bot wedi cymryd drosodd Instagram ac wedi anfon baner goch i Instagram – felly byddwch yn ofalus i beidio ag awtomeiddio'r robot IG yn y ffordd anghywir.

  Os bydd un o'r tri phwynt uchod yn digwydd, felly ceisiwch beidio â phoeni. Argymhellir eich bod yn rhoi'r gorau i geisio rhyngweithio trwy'ch cyfrif, a naill ai newid eich bot Instagram, naill ai trefnwch eich cyfnewidiadau ar gyflymder llawer arafach. Bydd y bloc yn diflannu o fewn y cyfnod a nodir yn yr hysbysiad (wythnos fel arfer) a gallwch barhau i ryngweithio.

  Nid yw Instagram yn gorfodi unrhyw gamau heblaw anfon y 3 hysbysiad uchod.

  Amddiffyn Eich Cyfrif Instagram

  Nid yw'n gyffredin i'ch cyfrif gael ei hacio na'i gyfaddawdu gan bot IG, oherwydd bod y robotiaid hyn yn bodoli'n benodol i helpu eu cwsmeriaid. Mae'r robotiaid hyn yn dibynnu ar amddiffyn eich data a'ch cyfrif.

  Beth allwch chi ei wneud

  Dim ond un ffordd sydd i sicrhau bod eich cyfrif Instagram yn derbyn y math uchaf o ddiogelwch., a hynny yw defnyddio pŵer atwrnai ar eich cyfrif.

  Mae dirprwy yn newid y lleoliad y mae'r bot yn cysylltu ag ef, fel nad yw'n cyflawni gweithredoedd torfol o un lle, yr hyn a fydd yn tueddu i gael ei adrodd fel ymddygiad ymosodol.

  Ein gwasanaeth dirprwy dewisol yr ydym wedi'i ddarganfod yw FrogProxy. Gwasanaeth dirprwy symudol yw hwn, sy'n golygu bod y cysylltiad yr un peth â chysylltiad ffôn clyfar, felly nid yw hi'n edrych yn amheus ar Instagram.

  Ymgynghorwch â'r Mae FrogProxy yn ymddangos yma a gwnewch yn siŵr os ydych chi'n defnyddio awtomeiddio cyfryngau cymdeithasol, rydych chi'n amddiffyn eich cyfrif gyda dirprwy.

  Tric: Oherwydd efallai y byddwch yn dal i dderbyn yr hysbysiadau penodol hyn pan fyddwch yn awtomeiddio'r cyfrif, argymhellir bod yn ddiogel bob amser a defnyddio'r bot mwyaf diogel sy'n bodoli.

  Beth yw swyddogaethau a nodweddion bots Instagram?

  Rydym yn rheoli gwahanol gyfrifon Instagram – felly roedd yn rhaid i ni brofi'r 10 uchaf i weld pa Instagram bot sy'n perfformio orau, a pha un yw'r mwyaf diogel!

  Beth yw'r bots Instagram gorau?

  #1 - Bot de Followers Instagram

  dilynwr bot instagram

  Bot Instagram: https://winchesclub.com/ibf

  Pris: 9,99 EUR y mis

  Y rheswm y mae'n well gennym IBF na bots eraill yw oherwydd mai hwn yw'r ail rataf ar y farchnad ac nid yw'r holl offer eraill sydd ar gael yn cynnig ystod eang o nodweddion ar y pwynt pris hwn..

  Gweithgareddau awtomataidd cyflymach: Ydw – mae cyflymderau gweithgaredd awtomataidd, sy'n golygu y gallwch chi osod eich cyflymder eich hun. Mae IBF hefyd yn cynnig rhaglennydd cynnwys gwych, awtomeiddio negeseuon uniongyrchol a dadansoddi, sy'n gwneud y bot Instagram hwn y dewis gorau oherwydd bod ganddo gymaint o nodweddion, ar, hawdd ei ddefnyddio ac yn anad dim yn fforddiadwy iawn bob mis.

  VPN a chyfluniad: Creu eich VPN eich hun gan ddefnyddio'r bot hwn.

  Diogelwch: Systemau diogelwch integredig a'r gallu i ddefnyddio'ch dirprwy symudol eich hun ar gyfer tawelwch meddwl llwyr. Yr unig anfantais i'r gwasanaeth awtomeiddio Instagram hwn yw nad oes gwasanaeth i gwsmeriaid., ond nid yw hynny'n syndod ar y pwynt pris hwn. Os oes gennych brofiad awtomeiddio, ni fydd yn broblem.

  Bots tebyg: Os ydych chi'n hoff o ymarferoldeb Bot Follower ar Instagram ond angen help gan wasanaeth cwsmeriaid, yna gall Capten Cymdeithasol fod yn ddewis da.

  #2 – Llid (gynt Ingrammer)

  bot instagram inflact

  Bot Instagram: https://winchesclub.com/inflact

  Pris: 49 EUR y mis

  Cyflymder gweithgaredd awtomataidd: Ydw – mae ganddyn nhw'r paramedrau angenrheidiol i'ch amddiffyn chi. Maent yn cynnwys cyflymderau gweithgaredd manwl sy'n dynwared ymddygiad dynol go iawn, ystadegau a hidlo.

  VPN a chyfluniad: Wedi'i gynnwys wrth greu'r cyfrif.

  Diogelwch: Nodweddion diogelwch safonol rydych chi'n eu disgwyl gan wasanaeth awtomeiddio.

  Ail le: Offeryn tebyg yw Boostgram sy'n eich galluogi i ddatblygu'ch cyfrif instagram, er nad yw mor effeithlon â Inflact.

  #3 – Instazood

  bot instagramood instagramood

  Bot Instagram: https://winchesclub.com/instazood

  Pris: 13 EUR y mis

  Cyflymder gweithgaredd awtomataidd: Mae gosodiadau cyflymder awtomataidd yn dda yn hyn o beth – gyda gosodiadau safonol, ni fyddwch yn mynd y tu hwnt i'r terfynau a osodwyd gan Instagram.

  VPN a chyfluniad: Dim setup neu help VPN.

  Diogelwch: Mae Instazoods wedi bod o gwmpas ers cryn amser ac yn hysbys yn y farchnad am eu gwasanaeth cwsmeriaid dibynadwy.. Dros y blynyddoedd, llwyddon nhw i addasu i ddiweddariadau a newidiadau Instagram, a all fod yn beth da i gwsmeriaid yn unig. Mae gwir angen y math hwn o brofiad a gwybodaeth arnoch chi os ydych chi'n ystyried tyfu eich cyfrifon aml Instagram o ddifrif..

  Nid dyma'r profiad gorau na'r rhyngwyneb defnyddiwr, ond mae'r gwasanaeth cwsmeriaid yn berffaith !

  Bots tebyg: Mae Gramista yn debyg iawn i Instazood.

  #4 – Instamb

  bot instagramber instagram

  Bot Instagram: https://winchesclub.com/instamber

  Pris: 13 EUR y mis

  Cyflymder gweithgaredd awtomataidd: Opsiynau cyflymder safonol.

  VPN a chyfluniad: Dim gosodiadau dirprwy adeiledig.

  Diogelwch: Mae'r pecyn sylfaenol yn rhoi diogelwch safonol i chi, ond nid oes unrhyw ddirprwy brodorol yn brin o'r bot hwn. Gallwch dalu rheolwr cyfrif i gadw'ch awtomeiddio o fewn terfynau.

  Bot Joli, hawdd ei ddefnyddio gydag opsiynau targedu da.

  Bots tebyg: kicksta

  #5 – Sensei Cymdeithasol

  Bot Sensai Cymdeithasol Instagram Bot

  Bot Instagram:http:/ https://winchesclub.com/socialsensei

  Pris: 255 EUR y mis

  Cyflymder gweithgaredd awtomataidd: Mae gosodiadau gweithgaredd cyflymder awtomataidd gyda'r offeryn hwn ac maen nhw'n rheoli pob cam o'r broses awtomeiddio cyfryngau cymdeithasol i chi. Mae hyn yn cynnwys adolygiad i bennu'r cyflymderau gweithgaredd mwyaf effeithiol a fydd yn eich atal rhag cael eich riportio..

  VPN a chyfluniad: Rydych chi'n derbyn eich cyfeiriad VPN ac IP eich hun.

  Diogelwch: Disgwylwch dderbyn rheolwr cyfrif pwrpasol i'ch helpu chi bob cam o'r ffordd. Pan fyddwch chi'n lansio ymgyrch, bydd angen rhestr o hashnodau a chyfrifon yr ydych am eu gosod fel targedau ar gyfer awtomeiddio ac mae eu tîm yn trin y gweddill. Mae'r canlyniadau fel arfer yn seiliedig ar ansawdd y cynnwys a'r gosodiadau rydych chi'n eu defnyddio, Fodd bynnag, gwelsom 500-1000 o danysgrifwyr newydd y mis gyda Social Sensei.

  Bots tebyg: Mae Upleap yn darparu rheolwr cyfrifon pwrpasol i'ch helpu chi i dyfu eich dilynwyr.

  #6 – Cyfuno

  Cyfuno Bot Bot

  Bot Instagram: https://winchesclub.com/combin

  Pris: 18 EUR y mis

  Cyflymder gweithgaredd awtomataidd: Mae gosodiad cyflymder unigryw ar gyfer awtomeiddio yn gollwng y platfform.

  VPN a chyfluniad: : Gallwch ychwanegu eich dirprwy eich hun gan ddefnyddio'r teclyn dirprwy adeiledig.

  Diogelwch: Llwyfan diogel a chyson iawn – gallwch ddewis y cyfrifon rydych chi am eu holrhain ymlaen llaw â llaw, yna bydd Combin yn gweithredu'r ceisiadau gydag Instagram, gan roi rheolaeth lawn i chi.

  Bots tebyg: Mae'r bot hwn yn eithaf unigryw yn ei weithrediad – nid oes unrhyw un arall yn defnyddio dewis â llaw ar gyfer gweithredoedd penodol.

  #7 – InstaBoss

  Bot Instagram Instaboss

  Bot Instagram: https://winchesclub.com/instaboss

  Pris: 11.90 Ewro y mis

  Cyflymder gweithgaredd awtomataidd: Defnyddir offer ar ffurf deallusrwydd artiffisial i gyfyngu ar eich gweithgareddau cyn i Instagram flocio'ch cyfrif. Mae'n eu hail-lansio yn awtomatig wedi hynny.

  VPN a chyfluniad: Mae'r meddalwedd yn caniatáu ichi ffurfweddu dirprwy, ac yn dibynnu ar y math o gynnig, gallwch gael hyd at 10 dirprwy.

  Diogelwch: Maent yn honni eu bod 100% yn ddiogel oherwydd bod pob un o'u cynigion yn cynnwys dirprwyon pwrpasol. Beth sy'n fwy, mae eich data wedi'i amgryptio ac rydych chi'n elwa o gymorth premiwm, sy'n eithaf cyflym.

  Bots tebyg: Jeffrey

  #8 – Jarvee

  Bot Jarvee Instagram

  Bot Instagram: https://winchesclub.com/jarvee

  Pris: 29.95 Ewro y mis

  Cyflymder gweithgaredd awtomataidd: Dim sôn am osod cyflymder ar gyfer gweithgareddau awtomataidd.

  VPN a chyfluniad: Disgwylwch i bob cyfrif Instagram redeg gyda'i ddirprwy HTTP ei hun.

  Diogelwch: Dyluniwyd y bot hwn i ddynwared gweithgareddau cymdeithasol dyddiol ar Instagram hyd at ddeg gwaith yn gyflymach nag y gallai'r person cyffredin eu cwblhau'n unigol. Gall y bot fod yn beryglus, gan ei fod yn gweithio'n barhaus am 24 awr bob dydd, ac mae defnyddwyr yn rhedeg y risg o fynd y tu hwnt i derfynau ymgysylltu Instagram dro ar ôl tro.

  Bots tebyg: Growthoid

  # 9 - Instavast

  Instavast Bot instagram

  Bot Instagram: https://winchesclub.com/instavast

  Pris: 13 EUR y mis

  Cyflymder gweithgaredd awtomataidd:Mae Instavast yn gadael ichi addasu cyflymder awtomeiddio. Gall y nodwedd hon fod yn ddefnyddiol os ydych chi am leihau'r risg y bydd Instagram yn eich canfod chi.. Mae gennych ddewis rhwng 3 chyflymder gan ddechrau gyda araf, normal a chyflym. Dylai'r gosodiad a argymhellir ar gyfer cyflymder eich gweithgaredd fod “Y Grawys” pan fyddwch chi'n dechrau defnyddio eu gwasanaethau.

  VPN a chyfluniad: :
  Gellir lawrlwytho a gosod apiau dirprwy a ddyluniwyd yn lleol ar eich ffôn symudol neu'ch cyfrifiadur personol.

  Diogelwch:Nodweddion diogelwch safonol, Fodd bynnag, maent yn honni bod eu gwasanaeth twf yn cydymffurfio'n llawn â thelerau gwasanaeth Instagram.

  Bots tebyg: Nitreo

  #10 – Ektora

  Bot Ektora Instagram

  Bot Instagram: https://winchesclub.com/ektora

  Pris: 95 EUR y mis

  Cyflymder gweithgaredd awtomataidd: Mae ganddyn nhw'r gosodiadau gofynnol i amddiffyn eich cyfrif ac ar eu gwefan mae'n dweud bod y bot yn cydymffurfio â thelerau gwasanaeth Instagram.

  VPN a chyfluniad: Mae'n cynnig prynu a sefydlu dirprwy am ddim. Mae eu system hefyd yn gofalu am weithredu diogelwch dirprwyol i chi..

  Diogelwch: O ran diogelwch, Mae Ektora yn cynnig ateb gwahanol ac arloesol i sicrhau nad yw ei ddefnyddwyr yn cael eu hystyried yn sbam nac yn cael eu gwahardd. Mae'r holl dasgau awtomeiddio yn seiliedig ar AI ac mae'r platfform yn defnyddio cydnabyddiaeth wyneb ac yn efelychu'r fersiwn ddiweddaraf o ap symudol Instagram. Mae eu gwasanaeth twf yn seiliedig ar ymddygiad dynol o ran gweithgaredd Instagram, dyma sut maen nhw'n llwyddo i ddatblygu cynulleidfa sy'n llawn defnyddwyr go iawn.

  Bots tebyg: Twf

  Cwestiynau Cyffredin

  Q.. BETH YW'R BOT INSTAGRAM GORAU AR GYFER CYFLYMDER

  A.. Allan o'r holl bots y gwnaethon ni ddod o hyd iddyn nhw, rydym yn argymell Instagram Follower Bot oherwydd ei fod yn gweithio'n gyflym iawn, yn enwedig ar bleidlais hyper pro.

  Q.. SUT Y GALLAF AMDDIFFYN FY CYFRIF

  A.. Gallwch amddiffyn eich cyfrif trwy ddefnyddio gwasanaeth dirprwy. Yn y modd hwn, bydd eich cyfeiriad IP yn newid yn awtomatig.

  Q.. BETH YW'R BOTIAU IG SYDD WEDI DIOGELWCH DA

  A.. IBF ac Ingramer yw'r botiau instagram gorau ar gyfer diogelwch. Gallwch amddiffyn eich cyfrif trwy ddefnyddio gwasanaeth dirprwy.

  Q.. BYDD FY CYFRIF YN CAEL EI BLOC

  A.. Mae'r cyfan yn dibynnu ar sut rydych chi'n trin eich cyfrif ac os ydych chi'n defnyddio dirprwy..

  Q.. MAE BOTIAU AR INSTAGRAM?

  A.. Mae'r rhan fwyaf o bots Instagram yn debyg yn awtomatig ac yn dilyn, yn dibynnu ar bob bot unigol.

  Q.. YN CYFREITHIOL BOTIAU INSTAGRAM?

  A.. Efallai y bydd cwmnïau cyfryngau cymdeithasol yn gwgu ar rai bots, yn dibynnu ar yr hyn y mae pob bot yn ei wneud. Er nad ydyn nhw'n anghyfreithlon.

  Q.. A OES BOTIAU INSTAGRAM SY'N GWEITHIO?

  A.. Mae gan y mwyafrif o bots ganlyniadau da, yn benodol IBF ac Ingramer.

  Q.. MAE INSTAGRAM BOTS YN DAL I WEITHIO YN 2020?

  A.. Mae rhai bots wedi stopio gweithio, ac efallai na fydd rhai swyddogaethau'n weithredol mwyach. Fodd bynnag, mae'r rhan fwyaf o'r bots yn y rhestr uchod yn gweithio'n berffaith iawn.

  Q.. A YW BOTS INSTAGRAM YN WORTH IT??

  A.. Ydw, gallwch gael dilynwyr go iawn yn eithaf cyflym yn dibynnu ar eich arbenigol.

  Mwyaf poblogaidd

  Mae HyperIBF yn llawer mwy na bot Instagram yn unig
  Mae HyperIBF yn llawer mwy na bot Instagram yn unig